Satış Sözleşmesi

MADDE 1 – TARAFLAR 1.1 – SATICI Unvan : Adres : Telefon : Mail : 1.2 – ALICI/TÜKETİCİ Ad/Soyad/Unvan : TCKN : Adres : Telefon : Mail :

MADDE 2 – KONU VE AMAÇ

2.1 – İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın ………. internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. 2.2 – Bu sözleşme, SATICI ile sözleşmeyi okuyup kabul ettiğini onaylayan kişiler arasında aşağıda açıklanan eğitim programları için imzalanmıştır. Eğitim programına katılmak isteyen ALICI işbu hizmet sözleşmesini okuyup kabul ettikten sonra bu hizmetten yararlanabilir ve sadece bu sözleşmede geçen haklara sahiptir. 2.3 – ALICI’nın bu hizmeti, ön kaydı yaptırıp kesin kayda çevirmesinden itibaren sözleşme koşullarını bildiği, onayladığı ve sözleşmedeki tüm koşullara bağlı kalacağını taahhüt ettiği kabul edilir. ALICI, sözleşme hükümlerini kabul etmemesi halinde hizmetten yararlanamaz, derslere katılamaz ve dersleri izleyemez. Bu hizmetle ilgili tüm fikri ve sınai haklar SATICI’ya ait olup eğitim ile ALICI’ya sunulan eserlerin izinsiz kullanılması, çoğaltılması, yayılması, satışa sunulması ve benzeri durumlarda ilgili kişi ve kişiler hakkında hukuki ve cezai yaptırımlara başvurulacaktır. ALICI, sözleşmeye aykırı davranışı sonrasında SATICI’nın uğrayacağı tüm zararları (ileride ortaya çıkabilecek menfaat kayıpları dahil) tazmin etmek ile yükümlüdür. ALICI, işbu sözleşmeyi onaylayarak yükümlülüğünün farkında olduğunu belirtir. 2.4 – SATICI, eğitimler için ……. İnternet sitesindeki (var ise tüm alt sayfalarındaki) sunumların, yardımcı kaynakların, yazılımların, grafik kullanıcı arabirimlerinin, seslerin ve videoların ALICI tarafından aşağıda belirtilen hükümlere uygun olarak kullanılmasını şart koşar. Lisans hakkı, ALICI’ya münhasıran eğitim içeriği olarak verilen eserleri kullanma hakkı sağlamaktadır. Lisans hakkı tanınan ALICI, derslerde, yardımcı kaynaklarda, ders ses dosyalarında ve ders videolarında değişiklik yapamaz, çoğaltamaz, yayamaz, başkalarının kullanımına sunamaz, adı geçen eserlerden yararlanarak yeni bir eser oluşturamaz, eserlerin lisans ya da kontrol özelliklerinden herhangi birini devre dışı bırakamaz.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

3.1 – Sözleşmeye konu ürünün/hizmetin bilgileri, satıcıya ait internet sitesinde açıkça belirtilmiştir. Ürün/hizmet bir kampanya kapsamında ise söz konusu kampanya şartları ve tarihleri ürüne/hizmete ilişkin bilgiler arasında paylaşılmış olup alıcının kampanyadan yararlanmasında, siparişi oluşturmaya başladığı tarih ve saat değil, siparişini bu sözleşme hükümlerini okuyup kabul ettikten sonra onayladığı tarih ve saat dikkate alınır. Ödeme zamanı ve şekli işbu sözleşme devamında belirtilmiş olup tarafların açık iradeleri doğrultusunda ödeme planı oluşturulmuştur. 3.2 – Sözleşme konusu ürünün/hizmetin vergileri dahil satış fiyatı aşağıda belirtilmiştir.

MADDE 4 – SATIN ALMA VE ÖDEME PROSEDÜRÜ

4.1 – ALICI, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden, Kredi Kartı ile Satış veya Banka Havalesi İle Satış yöntemlerinden biriyle satın almayı gerçekleştirir. 4.2 – Kredi Kartı ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini kredi kartı ödemesiyle satış işlemi gerçekleşir. 4.3 – Banka Havalesi ile Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini SATICI’nın banka hesabına ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir. 4.4 – Banka Havalesi ile Taksitli Satış: ALICI, SATICI’nın belirlediği ve internet sitesinde yer verdiği satış ve teslime ilişkin tüm detay ve bilgileri içeren ürün ve/veya hizmeti, internet sitesi üzerinden sipariş oluşturması, ön bilgilendirme metnini ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmesiyle ve ürün ve/veya hizmetin bedelini SATICI’nın banka hesabına ödenmesine ilişkin taahhütte bulunması (ödeme kaydı oluşturması) ile satış işlemi gerçekleşir. 4.5 – SATICI, işbu sözleşme kapsamında gerçekleştirdiği her satış işlemi için bedel almaya hak kazanır. ALICI ürün veya hizmeti almayı kabul etmesi ile birlikte aynı anda veya taksitle ödeme yapmayı kabul beyan ve taahhüt eder. ALICI, SATICI tarafından belirlenen bedelleri KDV dâhil ödemeyi kabul beyan ve taahhüt eder. 4.6 – İşbu sözleşmeden kaynaklanan ve ALICI tarafından SATICI’ya yapılan tüm ödemelerin ve bu ödemelerin transfer (havale, EFT vb.) işlemlerinin güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için SATICI’nın herhangi bir ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi ile çalışması halinde; SATICI ile ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi arasında imzalanan sözleşme hükümleri işbu sözleşmeyi de bağlayacaktır. Bu kapsamda; ödeme usul ve süresine ilişkin yükümlülükler de dahil olmak üzere sözleşme gereği SATICI yerine ödeme kuruluşunca ve/veya 3. kişi tarafından ifa edilecek işler sebebiyle doğrudan ilgili ödeme kuruluşu ve/veya 3. kişi sorumlu olacaktır. Bu bağlamda, ALICI, SATICI’nın hiçbir yasal sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 4.7 – Eğitimlere katılmak isteyen ALICI, öncelikle ilgili eğitimin ön kayıt formunu doldurmalı ve sözleşme hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmelidir. Kişisel Başvuru İşlemleri sayfasındaki “Sözleşmeyi okudum ve kabul ediyorum” kutusunun işaretlenmesi, sözleşmenin kabul edildiği anlamına gelir. İnternet üzerinden yapılan sözleşmenin kabulü, sözleşmenin imzalanması ile aynı hükümdedir.

MADDE 5 – ALICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 – ALICI, siteye üye olduktan sonra, işbu sözleşmede ve sitenin içeriğinde yer alan bilgiler ışığında, satın alacağı ürün ve/veya hizmetin cinsi, türü, markası, modeli, rengi, fotoğrafları ve yazılı açıklamaların doğruluğu, niteliği, özellikleri, tüm vergiler dahil satış bedeli, listeleme hususları, teslim yeri, koşulları ve ücretleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 5. maddesinde ALICI tarafından satış öncesi bilinmesi zorunlu kılınan tüm ön bilgilendirme ve cayma hakkı metinlerini, okuduğunu, bu konuların içeriğini anladığını, ürün ve/veya hizmetin siparişini bu ön bilgilendirmeler ve cayma hakkı konularında bilgi sahibi olarak elektronik ortamda ya da telefon ile gerçekleştirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 5.2 – İşbu sözleşmenin 4. maddesinde belirtilen satın alma yöntemlerinden birini kabul eden taraflar arasında, genel hükümler çerçevesinde ALICI’nın ürün ve/veya hizmetin bedelini ödeme ve teslim alma yükümlülüğü, SATICI’nın ise ilanda ve ön bilgilendirme metninde içeriğini ve şartlarını belirttiği ürün ve/veya hizmeti teslim etme yükümlülüğü doğmuş olur. Bundan sonra taraflarca anlaşılan ürün ve/veya hizmet bedeli ALICI tarafından SATICI’nın sitede veya telefon aracılığıyla belirttiği banka hesabına ödenmek zorundadır. Bu hesaptan başkaca bir hesaba ödenen paralar için SATICI’nın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır. 5.3 – ALICI, SATICI’nın ön bilgilendirme metninde ve üyelik sözleşmesinde yer verdiği bilgileri, satış bedelini, tüm satış şartlarını ve işbu sözleşmeyi kabul ederek ürün ve/veya hizmeti sipariş ettiği için, kanunda sayılan istisnai durumların haricinde siparişini iptal edemez. Ayrıca sipariş ettiği ürün ve/veya hizmetin bedelini ödemekten de imtina edemez. ALICI sipariş ettiği ürünün ve/veya hizmetin bedelini ödemek zorundadır. 5.4 – ALICI’nın satın aldığı ürün ve/veya hizmetin, satın aldığı tarihten sonra kampanyaya girmesi sebebiyle, SATICI’dan bedel farkı iadesi talep etmesi mümkün değildir. 5.5 – Ürün ve/veya hizmetin tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak ancak yalnız bu nedenle sınırlı kalmamak üzere, ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün ve/veya hizmet bedelini ödememesi halinde, tüm yasal sorumluluk ALICI’ya aittir. 5.6 – ALICI, kendisi için sunulan örgün ve uzaktan eğitim materyallerini bireysel olarak kullanabilir. Bu hizmet bedelli ya da bedelsiz olarak başkalarının kullanımına açamaz, satamaz, kiraya veremez. ALICI, işbu sözleşme ile SATICI tarafından sunulacak olan eğitime katılma ve eğitim sonunda yapılacak olan varsa sınava girme hakkına sahiptir. ALICI’nın eğitime mazeretsiz olarak devam etmemesi, eğitime hiç başlamaması ya da eğitimi yarıda bırakması, eğitimden sonra kendisine duyurulan varsa sınava mazeretsiz olarak girmemesi, sınavı yarıda bırakması ya da sınavda başarısız olması tamamen kendi sorumluluğundadır. 5.7 – Söz konusu ürünlerin toplu halde izinsiz kullanımı veya gösterimleri olduğu takdirde gösterimi yapan organizasyon, şirket, kişi veya kurum; faaliyete katılan her bir kişi için gerekli olan kullanım bedelini SATICI’ya ödemekle yükümlüdür. Uzaktan eğitime ait kişisel şifre bilgilerini veren ya da paylaşan ALICI doğacak olan hukuki ve cezai müeyyidelerden sorumludur.

MADDE 6 – SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1 – SATICI, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder. 6.2 – Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından ……….. (SATICI) sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI'dan hak ve alacak iddiasında bulunamaz. 6.3 – Taksitli satışlarda, ALICI’nın taksitleri ödemede temerrüde düşmesi durumunda, SATICI’nın 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 17-19 maddeleri ve diğer ilgili mevzuat uyarınca, henüz vadesi gelmemiş kalan borcun ve taksitlerin tümünün ifasını talep etme hakkı saklıdır. 6.4 – Doğal afet, yangın, sel, isyan, grev, altyapı ve internet arızaları da dahil olmak üzere hizmetin doğrudan ve dolaylı teknik altyapısını oluşturan sistemlerdeki arızalar, kötü hava koşulları, savaş, terör eylemleri, ambargo, idari ve yasal mercilerin yayın kapatma, erişimi engelleme, erişime ara verme ve kısıtlama kararları gibi, SATICI’nın makul kontrolü dışındaki ve Borçlar Kanunu kapsamında mücbir sebep sayılan tüm hallerde, SATICI, işbu ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmaz. Bu ve bunun gibi durumlar, SATICI için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için SATICI’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. 6.5 – SATICI’nın internet sitesinde yer alan ve reklam amaçlı veya başka sitelere girişe izin verilmesine yönelik konulmuş olan linklerin, ALICI veya 3. şahıslar tarafından ziyaret edilmesi nedeniyle meydana gelecek zararlardan dolayı SATICI sorumlu tutulamaz. SATICI bu maddede değinilen sitelerin içeriğinin güvenilirliği konusunda hiçbir taahhütte bulunmadığı gibi, siteyi ziyaret etmeleri sebebiyle üyelerin ve 3. kişilerin karşılaşacakları olumsuz sonuçlardan da sorumlu tutulamaz. 6.6 – ALICI’nın işbu sözleşmenin üstünde bulunan yasal mevzuata uymaması, işbu sözleşme hükümlerinden birini ihlal etmesi veya site kurallarına uymaması halinde SATICI; ihtara gerek olmaksızın ve sebep göstermeksizin her zaman tek taraflı olarak sözleşmeyi feshedebilir.

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1 – Niteliği itibariyle iade edilemeyecek mallar, tek kullanımlık mallar, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen mallar ve her türlü eğitim-öğretim faaliyetleri için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıda belirtilen mallar veya hizmetlerde cayma hakkının kullanılması, söz konusu bir mal ise ambalajının açılmamış, bozulmamış ve kullanılmamış olması şartına bağlıdır. 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun esaslarına göre “Ayıplı Mal” tanımına uymayan ve ambalajı açılmış veya bozulmuş ürünlerin değişimi ve iadesi yapılmaz. 7.1.1 – Her türlü yazılım, video ve programlar, DVD, VCD, CD, kaset ve bunun gibi medyalar, Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri, Her türlü eğitim ve öğretim faaliyetleri, seminer, kurs vb. eğitim sonrasında verilen bilgiler geri alınamayacağı için iade edilemez, ücret iadesi yapılmaz. Kapora bedeli ücret iadesi yapılmaz. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. 7.2 – Eğitimin gerçekleştiği platform üzerinde oluşacak teknik sorunlar cayma hakkına sebep gösterilemez. Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda da cayma hakkı kullanılamaz. Uzaktan eğitim ve programların video çekim alanları, içeriği ve sunulan konular ile ilgili uzmanın takdirine bağlı olarak hazırlanıp sunulduğundan cayma hakkı kullanılamaz. 7.3 – ALICI, herhangi bir eğitimden vazgeçilmesi halinde, eğitimin başlangıç tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü öncesinden SATICI’yı bilgilendirmelidir. ALICI tarafından bildirilen mazeretin SATICI tarafından kabul edilmesin sonra ücret iadesi yapılabilir.

MADDE 8 – ÖZEL HÜKÜMLER

8.1 – ALICI, SATICI tarafından sunulan eğitim hizmetlerin birine başvurduktan sonra başvuru şartlarının sağlanması ve eğitim ücretinin tamamını yatırması halinde eğitime hak kazanır. Eğitimden vazgeçilmesi halinde doğacak sonuçlardan SATICI sorumlu değildir. 8.2 – ALICI, SATICI tarafından kendisine sunulan hizmetlerden yararlandığı sürece, kayıt formunda yer alan bilgilerin tam ve doğru olduğunu ve bu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde hiçbir hak iddia edemeyeceğini kabul eder. ALICI, eğitimin devamı sürecinde SATICI tarafından istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak vermekle yükümlüdür. ALICI, kişisel bilgilerindeki her türlü değişikliği ve gerekçesini SATICI’ya bildirmek zorundadır. ALICI, SATICI’ya bildirilmeyen güncel bilgiler nedeni ile doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul eder.

MADDE 9 – KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

9.1 – SATICI, … sitesi üzerinden ALICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde muhafaza edebilir. SATICI aynı zamanda; ALICI’nın kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, …………………… sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vb. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 9.2 – ALICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. ALICI, kendisi tarafından iletilen kişisel bilgilerin SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler-kuruluşlar tarafından her türlü tanıtım, reklam, promosyon, iletişim, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları için süresiz olarak veya öngörecekleri süre ile kaydedilmesine, yazılı/manyetik arşivlerde tutulmasına, muhafazasına, işlenmesine, güncellenmesine, paylaşılmasına, transferine ve kullanılmasına, aksi belirtilmediği sürece SMS, internet, mektup, telefon vb. kanallardan temasa geçmelerine izin vermektedir. Şayet ALICI, veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse, bu talebini, SATICI tarafından belirtilen iletişim kanallarına iletebilecektir. ………………………. sitesine üyelik, ürün/hizmet alma ve bilgi güncelleme amaçlı girilen bilgiler, keza kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenmemektedir. 9.3 – SATICI, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. SATICI’nın gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, ………………… sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda SATICI’nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

MADDE 10 – UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRESİ

10.1 – İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

11.1 – SATICI’nın sunduğu, içerik hizmetlerinden faydalanmak için iş bu sözleşmeyi onaylamak isteyen ALICI arasında sözleşmenin altında yer alan "Mesafeli satış sözleşmesini okudum kabul ediyorum.” butonunun tıklanarak kabul beyanının SATICI’nın kayıtlarına geçtiği anda kurulmuş ve yürürlüğe girmiştir.